Gjumi

Tregim

Rruga e pyllit

Nga “Misteri i hijeve”, botuar ne vitin 1993