Krijohet Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës

Këshilli i Ministrave vendosi sot krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës.

Lumi Vjosa shpallet “Park Kombëtar”

Qeveria e Shqipërisë e ka shpallur Park Kombëtar, lumin Vjosa, që është lumi i fundit i egër në Evropë.