Manastirliu: Universiteti spanjoll me filial në Gjirokastër, njihen gradat dhe titujt

Këshilli i Ministrave miratoi sot një marrëveshje me Universitetin Kombëtar të Arsimit në Distancë, Spanjë, për hapjen e filialit të tij në Gjirokastër.

Qeveria miraton marrëveshjen me Ukrainën për punësimin e familjarëve të misioneve diplomatike

Anëtarët e familjeve të zyrtarëve të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore të Ukrainës mund të punësohen në vendin tonë.

Qytetarët shqiptarë mund të udhëtojnë drejt Azerbajxhanit pa viza

Qeveria miratoi sot marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Azerbajxhanit

Qeveria miraton vendimin për funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

Këshilli i Ministrave miratoi sot vendimin për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore.

Ana Kapaj emërohet në postin e zëvendësministres së Arsimit dhe Sportit

Këshilli i Ministrave emëroi sot Ana Kapajn në postin e zëvendësministres së Arsimit dhe Sportit.

Qeveria miraton përgjegjësitë dhe si do të organizohet Agjencia e Inteligjencës Financiare

Misioni i AIF-së është të parandalojë pastrimin e parave e të produkteve që burojnë nga veprat penale

Kastriot Gurra emërohet në krye të Agjencisë Shtetërore të Shpronësimeve

Kastriot Gurra zëvendësoon në këtë detyrë Egra Ibrahimin

Akademia e Shkencave, njësi të përhershme të kërkim-studimit në albanologji

Këshilli i Ministrave vendosi ngritjen pranë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, të njësive të përhershme të kërkim-studimit

Krijohet Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës

Këshilli i Ministrave vendosi sot krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës.

Lumi Vjosa shpallet “Park Kombëtar”

Qeveria e Shqipërisë e ka shpallur Park Kombëtar, lumin Vjosa, që është lumi i fundit i egër në Evropë.