Jorida Tabaku: Mbështetje për komunitetin Rom!

Deputetja Tabaku zhvilloi një takim me anëtarë të komunitetit Rom, në lidhje me përfaqësimin e tyre në nivel lokal dhe vendor.