Si i përgjonte Sigurimi i Shtetit çiftet në dhomën e gjumit!

Dosja Nr.100, “Tepër Sekret” (datë 29.07.1978) e Drejtorisë së Veçantë të Sigurimit të Shtetit, përmban materialet e një analize sekrete.