Kisha e Shën Anës, monument kulture i kategorisë së parë

Kisha e “Shën Anës” (Panajotopulla) mbi fshatin Dervician daton në shek.XVI

Afresket e kishave të Voskopojës, ftesë për turistët

Nga 22 kishat e dikurshme kanë mbetur në këmbë në Voskopojë ende pesë kisha

Dita e Shën Mërisë së Bënjës

Në datë 21 nëntor, kjo kishë pret pelegrinët e luginës, që festojnë ditën e ‘Shën Mërisë së Bënjës’

“Shën Kolli” i Voskopojës, nga kishat më të rëndësishme të stilit post-bizantin

Është ndërtuar nga qershori i vitit 1721 deri në shtator të vitit 1722

316 vjet më parë, Kisha “Burimi Jetëdhënës” në Korçë

U ndërtua në 1707, në kohën kur ishte peshkop i gjithëhirshmi mitropolit i Korçës dhe i Selasforit, Joasafi

Kisha mbi 400-vjeçare e “Shën Mërisë” së Pazarit në Përmet

Kisha i është kushtuar “Lindjes së Hyjlindëses” dhe kremton më 8 shtator.

Kisha 226-vjeçare “Fjetja e Shën Mërisë”, në kalanë e Beratit

Ikonostasi i kishës është i gdhendur në dru are dhe është i larë me ar.

Kisha e “Shën Mërisë” në Vllahogoranxi daton në vitin 1622!

Kisha është pikturuar në vitin 1622 nga Onufër Qiprioti dhe Alivizi. Tashmë është restauruar tërësisht

Kisha “Fjetja e Shën Mërisë” në Peshtan dhe legjenda e nuses së Bazajve

Ajo është ndërtuar në vitin 1893 prej mjeshtrit Dhamo Opari.

Kisha e “Shën Mërisë” e Kosinës, mbi 1000 vjet histori

Muratura e kishës është e tipit të kluasonazhit dhe i përket shek. XII.