Integrimi i komunitetit rom dhe egjiptian, Veliaj: Tirana, histori suksesi

Projekti “Inclusive EduJobs” është një nismë 3-vjeçare e drejtuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Qendrën për Veprim Social dhe Inovacion, e financuar nga Bashkimi Europian.

IRCA, trajnime zejtarëve dhe artizaneve të minoritetit rom në Gjirokastër

Projekti financohet nga programi i Bashkimit Europian për Bashkitë, Nalas me Fondet e Bashkimit Europian.

Pakica Kombëtare Rome

Në Shqipëri janë vendosur qysh prej 600 vjetësh dhe ashtu si edhe në vende të tjera të Evropës

Pakicat kombëtare në Shqipëri, historiku dhe kompetencat

Pakicat kombëtare në Republikën e Shqipërisë janë pakicat greke, maqedonase, arumune, rome, egjiptiane, malazeze, boshnjake, serbe dhe bullgare.

Celibashi: KQZ, informim në gjuhët amëtare të minoriteteve për çështjet zgjedhore

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi zhvilloi një takim me përfaqësuesit e minoriteteve