“Guernica”, piktura madhështore e Pablo Picasso, që u frymëzua nga bombardimete e aviacionit gjerman

Guernica, e punuar në Paris në vitin 1937, konsiderohet si një nga pikturat më të rëndësishme të piktorit Pablo Picasso