TKOB shpjegim zanor për të verbërit

Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit, i pari institucion i kulturës, që ofron mundësi të barabarta për të gjithë