Ndikimi i fjalës së mençur

Kjo fushatë ndërgjegjësimi në Shqipëri zbatohet nga zyrat lokale të UNFPA Albania dhe UNDP Albania.

Shërbimet e integruara për moshën e tretë. Eksperienca e zbatimit në Sukth, Bashkia Durrës

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) me mbështetjen e UNFPA po punon për të krijuar modelet e duhura