Java e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri 2023

Programi i planifikuar për Javën e OKB-së në Shqipëri.