BE mbështet SME-të drejt dixhitalizimit dhe automatizimit të proçeseve


Mbështetje SME-ve drejt dixhitalizimit dhe automatizimit të proçeseve, është një projekt i financuar nga BE, që po gjen zbatim në sektor të rëndëshëm të ekonomisë së vendit.

Me mbështetjen e Këshilla për Bizneset e Vogla të BERZH, financuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet EU – Western Balkans Enterprise Development & Innovation Facility (EDIF), kompania shqiptare që operon në sektorin e bimëve mjekësore (grumbullim, përpunimin) hartoi planin e biznesit me fokus investimet e reja për zgjerimin e kapacitetit të proçesimit, zhvillimin e linjave të reja të biznesit si dhe transformimin në biznes të qëndrueshëm për investimet në sistemet e energjisë së rinovueshme bazuar në teknologjinë fotovoltaike.

Gjithashtu është mbështetur edhe një kantinë e prodhimit të verës në rrugën e tyre drejt transformimit dixhital të kompanisë.

Nëpërmjet një sistemi softuerik i përshtatur sipas nevojave të kompanisë, mundësohet rritje e efiçensës së punës, menaxhimit dhe kontrollit më të mirë të proçeseve të prodhimit si dhe vendim-marrjes më e shpejtë dhe efikase.

Ky projekt u mbështet në kuadër të implementimit të komponentit të asistencës teknike për SME-të të Programit për zhvillimin e sektorit të Turizmit, financuar nga Bashkimi Europian.

Bota përmes statistikave!

Bota ku jetojmë përmes shifrave për gjeografinë, popullsinë, burimet natyrore dhe vecanërisht ekonominë.

Global 360

SHBA, të burgosurit diplomohen në universitetet më të mira

Marrja e diplomës u mundëson të burgosurve të integrohen më lehtë në shoqëri pas kryerjes së dënimit

Diplovista

Moisiu: Greqia të ndryshojë sjelljen ndaj Shqipërisë!

Ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Moisiu, intervistë për Euronews Albania

Gjeopolitika

Gjashtë shtetet e lëkundura, që do të vendosin për të ardhmen e gjeopolitikës

Cliff Kupchan është kryetar i institutit kërkimor “Eurasia Group”.

OPED

102-vjeçari që drejton shoqatën “Avni Rustemi” në Amerikë

102 herë që Vasil Malita ynë pret e përcjell shokë e miq, bashkatdhetarë të udhëve të atdheut e në emigracion.

Profil

Rauf Fico, diplomati brilant me vizion perëndimor

Rauf Fico përcaktoi juridiksionin e konsullatave shqiptare dhe Konsullatave të Nderit të Shqipërisë jashtë vendit.

Masmedia

Bota përmes statistikave!

Bota ku jetojmë përmes shifrave për gjeografinë, popullsinë, burimet natyrore dhe vecanërisht ekonominë.