MEKI: 47% vizitorë më shumë në institucionet e trashëgimisë kulturore

Ky vit ka si lajtmotiv eksplorimin e potencialit inovativ të muzeve në edukimin cilësor gjithëpërfshirës dhe kërkimin përmes nxitjes së inovacionit.

Shënohet sot Dita Ndërkombëtare e Muzeve

Dita Ndërkombëtare e Muzeve u përcaktua nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve (ICOM) në vitin 1977