Lirizmi i peizazheve të Pano Kondos

Piktori përmetar ka një këndvështrim idilik në mënyrën si ai e sheh natyrën.

Grafikat e bukura të Pano Kondos

Grafikat e Kondos paraqiten nëpërmjet formave e simbolikave filozofike, surrealiste dhe abstraksione ekspresive.

Grafikat e bukura të Pano Kondos

Linjat e pastra të vizatimit janë sekreti i krijimtarisë së vërtetë që sjellin vetiu formën e bukur.

Pano Kondo, përjetësisht i dashuruar me artin!

Deviza e piktorit të shquar përmetar: “Kur dashuroj, vetëm dashuroj. Kur punoj pikturë i bëj të dyja!”