Njohje reciproke e lejeve të drejtimit me Moldavinë

Këshilli i Ministrave miratoi sot marrëveshjen me shkëmbim notash për konvertimin e lejeve të drejtimit me Moldavinë.

Qeveria rishikon buxhetin 2024, Mete: Garanci shtetërore 4 miliardë lekë në mbështetje të sektorit fason

Këshilli i Ministrave miratoi në mbledhjen e sotme Aktin Normativ për ndryshimin e buxhetit të vitit 2024.

Krijohet Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës

Këshilli i Ministrave vendosi sot krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës.

Miratohet Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2023-2025

Ministri i Shtetit dhe Kryenegociatorja ngarkohen të bashkërendojnë dhe të monitorojnë zbatimin