Shëndeti dhe siguria në punë, Shqipëria pjesë e takimit të Unionit për Mesdheun

Shqipëria përfaqësohej nga drejtori i Politikave të Punësimit dhe Aftësimit Profesional, pranë MEKI-t, Albin Gega dhe kryeinspektori i AKPA-s, Eljo Mucaj.