Trembëdhjetë vjet “Ilinden”

Trembëdhjetë vjet më parë, më 1 mars 2011 doli numri i parë i gazetës maqedonase “Ilinden”.

Pesëmbëdhjetë vjet nga themelimi i shoqatës maqedonase “Ilinden” -Tiranë

Shoqata maqedonase “Ilinden”- Tiranë është themeluar më 6 shkurt 2009

Shoqata maqedonase “Ilinden” uron besimtarët myslimanë të kenë agjërim të bekuar të Ramazanit

Urojmë që besimtarët muajin e shenjtë të Ramazanit ta kalojnë me shëndet dhe përmbushje shpirtërore dhe t’u japë forcë

Kisha e Shën Gjergjit, “Crkva Sv. Gjorgjia” në fshatin Vrnicë, zona e Gollobordës

Kisha e Shën Gjergji, Crkva Sv. Gjorgjia fshatin Vrnicë zona e Gollobordës, është ndërtuar në vitin 1823.

“Ilinden”, gazeta maqedonase që promovon miqësinë me Shqipërinë

Dymbëdhjet vjet më parë, më 1 mars 2011 doli numri i parë i gazetës maqedonase “Ilinden”

Pozita gjeografike e Pakicës Kombëtare Maqedonase në Republikën e Shqipërisë

Pakica kombëtare maqedonase shikohet nga shteti shqiptar si një urë bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Maqedonisë.