Raporti i UNESCO-s, Gonxhja: Plani i Integruar i Menaxhimit, bazë e shkëlqyer për të ardhmen e administrimit të Butrintit

Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhja reagoi sot ndaj debatit publik të zhvilluar në lidhje me raportin e UNESCO-s për Butrintin


Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ndjek me vëmendje dhe prioritet rrethanat e reja të krijuara me modelin e ri të administrimit të Parkut Kombëtar të Butrintit dhe është duke punuar në mënyrë intensive për hartimin e një plani tërësor veprimesh që synon forcimin e rolit dhe koordinimit të institucioneve publike, qendrore dhe vendore; rritjen e transparencës dhe gjithë-përfshirjen në proceset vendimmarrëse dhe koherencën e nevojshme në administrimin e gjithë territorit të Parkut Kombëtar të Butrintit, si një tërësi e vetme.

Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhja reagoi sot ndaj debatit publik të zhvilluar në lidhje me raportin e UNESCO-s për Butrintin.

Sipas tij, MEKI ka shqyrtuar me vëmendje të veçantë rekomandimet e Raportit të UNESCO/ICOMOS, si një dokument objektiv, konstruktiv dhe shumë të vlefshëm, dhe gjen rekomandimet e tij në përputhje me vizionin dhe qëndrimin tonë për administrimin e qëndrueshëm e të integruar të Butrintit.

“Natyrisht, kemi vëmendje edhe ndaj diskutimeve zyrtare dhe publike lidhur me këtë raport, si dhe formën e re të administrimit të një nënzone të Butrintit”, u shpreh ai.

Sipas tij, MEKI ka ndjekur edhe diskursin politik të një grupi deputetësh të opozitës (e drejtë e rolit të tyre parlamentar), si dhe kërkesën e tyre në Gjykatën Kushtetuese për moskushtetueshmërinë e Ligjit “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit”.

Në respekt të plotë të gjykimit të pavarur të Gjykatës Kushtetuese, MEKI nuk ka mbajtur një qëndrim publik në lidhje me këtë çështje. Por deklaratat e ditëve të fundit për Raportin e misionit të përbashkët të Qendrës së Trashëgimisë Botërore dhe ICOMOS, na nxisin të informojmë publikun për vlerësimin tonë lidhur me këtë Raport.

MEKI, shprehet Gonxhja, është e ndërgjegjshme se analiza e modelit të ri të administrimit të Butrintit duhet të zhvillohet rreth Vlerave të Jashtëzakonshme Universale që mbart kjo pasuri kulturore e njerëzimit.

Gonxhja u shpreh se, “vlerësimi i Raportit të UNESCO/ICOMOS se këto vlera janë të pacenuara është shumë i rëndësishëm. Por, edhe vlerësimi tjetër se këto vlera mbeten të ekspozuara ndaj rreziqeve potenciale natyrore dhe njerëzore, përputhet gjithashtu me gjykimin tonë”.

Në këtë kontekst, vijoi ai, roli qendror i shtetit, jo vetëm nuk do të zbehet në formën e re administruese të një pjese të pasurisë universale, por do të jetë garantues i koherencës së mbrojtjes dhe zhvillimit të gjithë Parkut Kombëtar të Butrintit. Në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe entet e tjera shtetërore, qendrore dhe vendore, do të ngremë Komitetin e Koordinimit të Parkut Kombëtar të Butrintit, me një bazë të gjerë ekspertize dhe përfaqësimi, të aftë për të koordinuar dhe monitoruar zbatimin e strategjive dhe politikave të konservimit dhe administrimit të pasurisë universale të Parkut Kombëtar.

“Mbivendosja e shumë vendimeve, hartave dhe ndryshimeve të kufijve të parkut ndër vite, ka krijuar një situatë, të cilën raporti i fundit i UNESCO/ICOMOS e vlerëson si konfuze. Kjo situatë nuk ndihmon në përcaktimin e qartë të detyrave dhe përgjegjësive të gjithë enteve të përfshira në mbrojtjen, konservimin dhe zhvillimin e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndaj MEKI ka nisur punën për vlerësimin e detajuar të kësaj situate. Në bashkëpunim me MTM-në, partnerët ndërkombëtar dhe komunitetin, do të hartojmë dhe propozojmë një variant ku detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë të jenë qartazi të identifikuara”, u shpreh Gonxhja.

Gjithashtu, theksoi ai, MEKI angazhohet për arritjen e objektivit të përputhshmërisë sa më të shpejtë, duke afruar sa më shumë të jetë e mundur kufijtë e Pasurisë Botërore dhe të Zonës së saj të Mbrojtur (Buffer Zone), me nënzonat e klasifikuara nga specialistët tanë më të mirë, së bashku me regjimet specifike të mbrojtjes së secilës prej tyre.

Ministri deklaroi se, “Qendra e Trashëgimisë Botërore, si institucioni që monitoron dhe siguron zbatimin e Konventës së Parisit, sikurse edhe raporti i fundit i UNESCO/ICOMOS, nuk kanë shprehur në asnjë rast shqetësim për shkelje të mundshme të Konventës nga Shteti Palë (Shqipëria). Roli qendror i shtetit dhe përgjegjësia e tij ndaj Konventës nuk cenohen as nga forma e re e administrimit të nën-zonës A3 të Parkut nga Fondacioni për Menaxhimin e Butrintit dhe as nga Bordi i tij i drejtorëve. Ky i fundit, nuk është konceptuar dhe nuk do të jetë ndonjëherë arenë e përballjeve të “votave të njërës palë me votat e palës tjetër”.

Gonxhja shprehu bindjen se, “njëqind për qind të votave të bordit janë dhe do të jenë në funksion të mbrojtjes, konservimit dhe zhvillimit të pasurisë kulturore e natyrore. Sidoqoftë, MEKI beson se grupet e interesit, veçanërisht komunitetet vendore, mund të përfaqësohen në Bord me statusin e vëzhguesit (siç sugjeron edhe raporti i fundit), në funksion të rritjes së transparencës”.

“MEKI e vlerëson si shumë të rëndësishme fazën tranzitore drejt vendosjes së plotë të regjimit të ri administrues në nënzonën A3 të Parkut të Butrintit. Plani i konservimit arkeologjik, me ndërhyrjet prioritare të përcaktuara nga Plani i Menaxhimit, do të fillojë zbatimin menjëherë. Fondet e nevojshme për aktivitetin e parashikuar prej tij, do të vendosen në dispozicion të strukturave dhe aktiviteti kërkimor do të gjallërohet duke nisur nga ky sezon, me pjesëmarrjen e institucioneve kërkimore dhe universiteteve të ndryshme”, vijoi ai.

MEKI, sipas Gonxhes, ndan të njëjtin qëndrim me konstatimet e raportit të fundit të UNESCO, se:

a) Plani i Integruar i Menaxhimit ofron një bazë të shkëlqyer për të ardhmen e administrimit të Butrintit;
b) vendimmarrja për zhvendosjen e një pjese të territorit urban të Ksamilit nga zona e mbrojtur e Parkut Kombëtar të Butrintit është në linjë me propozimet e Planit të Integruar të Menaxhimit dhe synon kufizimin e zhvillimit të mëtejshëm urban të zonës;
c) nuk ka sjellë asnjë cenim të Vlerave të Jashtëzakonshme Universale të pasurisë botërore.
MEKI e konsideron vendimmarrjen e sipërcituar një hap shumë të rëndësishëm për harmonizimin e interesave zhvillimore të komuniteteve vendore, me interesat e mbrojtjes së vlerave kulturore dhe peizazheve të Butrintit.

“Njëkohësisht, po identifikojmë hapat për forcimin e mëtejshëm të strukturave tona, në rolin e kontaktit me Qendrën e Trashëgimisë Botërore, si dhe të harmonizimit të vendimeve shtetërore me rekomandimet e saj. Zhvillimi i zonës jashtë territorit të Parkut Kombëtar të Butrintit është nën mbikëqyrje të vazhdueshme, me synim vendosjen e detyrueshme të standardit më të lartë për Vlerësimin e Ndikimit mbi Trashëgiminë Kulturore ndaj çdo ndryshimi eventual të propozuar brenda zonave të mbrojtura të Pasurive Botërore”, deklaroi ministri Gonxhja.

(Marrë nga ATSH)

Balluku në Londër, fton të rinjtë të kontribuojnë pranë Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës

Zëvendëskryeministrja, njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, si dhe drejtuesja e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës Ledi Imeraj…

Global 360

Osmani: Të mbështetet Ukraina, të mos shpërblehet agresioni i Rusisë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka mbajtur fjalimin përmbyllës në Samitin e Paqes për Ukrainën në Zvicër ku morën pjesë…

Diplovista

Bregu: Zero roaming me BE-në deri më 2027

Perspektiva e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor nuk është më një proces datash, BE-ja po ndryshon, ndoshta duhet të ndryshohet…

Gjeopolitika

Pika të zeza apo të ndritshme?

Viti 2024 duket që do të shënjohet nga luftrat dhe zgjedhjet, të cilat do të ndikojnë në fatin e një…

OPED

Shqipëria, emigrantët dhe BE

Ndërsa procesi i votimit në vendet e BE edhe pak i afrohet fundit, pak ditë më parë kryeministrja e Italisë,…

Profil

Ibrahim Kodra, “poskubisti” i fundit në Europë

Kur ishte fëmijë, portreti që i bëri komandantit të xhandarmërisë së qytetit rezultoi fatsjellës për të.

Masmedia

Balluku në Londër, fton të rinjtë të kontribuojnë pranë Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës

Zëvendëskryeministrja, njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, si dhe drejtuesja e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës Ledi Imeraj…