Zoica Kokoshari, një jetë mes poezisë, pikturës dhe bamirësisë!

Atje në Luksemburgun e vogël, Zoica ushtron artin dhe boton poezi. Gjithashtu është edhe filantropiste.