Bashkëpunim institucional, Gjykata Kushtetuese marrëveshje me Dhomën e Avokatisë

Marrëveshja u nënshkrua nga kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj dhe kryetari i Dhomës së Avokatisë, Maksim Haxhia.