Kodheli me përfaqësuesin e “UN Women”: Shqipëria mbështet luftën ndaj pabarazisë gjinore

Kryetarja e Komisionit për Politikën e Jashtme në Kuvend, u takua me përfaqësuesin e “UN Women”, Michele Ribotta.

UNDP Albania: Projekti “Të rinjtë për Përfshirje, Barazi & Besim”

UNDP Albania organizoi takimin rreth projektit “Të rinjtë për Përfshirje, Barazi & Besim”, mbështetur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Paqen dhe zbatuar nga UNFPA, UNDP, UNESCO dhe UN Women.