“Trend Hunter”: Ndryshimi i jashtëzakonshëm i Piramidës së Tiranës

MVRDV projektoi Piramidën e re të Tiranës në Shqipëri të realizuar në bashkëpunim me IRI Architecture.