Shqipëri-Turqi, nënshkruhen gjashtë marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi

Palët nënshkruan marrëveshjen ndërmjet KM të RSH dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë mbi statusin e zyrës së koordinimit të programit TIKA Tirana.