Kisha e Shën Gjergjit, “Crkva Sv. Gjorgjia” në fshatin Vrnicë, zona e Gollobordës

Kisha e Shën Gjergji, Crkva Sv. Gjorgjia fshatin Vrnicë zona e Gollobordës, është ndërtuar në vitin 1823.

“Ilinden”, gazeta maqedonase që promovon miqësinë me Shqipërinë

Dymbëdhjet vjet më parë, më 1 mars 2011 doli numri i parë i gazetës maqedonase “Ilinden”