Përfaqësues të fondacionit “Westminster për Demokraci”, takim me Klubin Parlamentar për të Rinjtë

Grupi Këshillimor Ndërpartiak i fondacionit “Westminster për Demokraci” zhvilloi një vizitë në Kryesinë e Kuvendit