Jaço: Potenciali i Shqipërisë është për t’i pesëfishuar investimet amerikane

Dhoma Amerikane e Tregtisë zhvilloi Asamblenë e Përgjithshme

Dhoma Amerikane e Tregtisë: Bashkëpunim biznes-institucione publike për kualifikimin e tregut të punës

Dhoma Amerikane e Tregtisë shprehu gjithë gatishmërinë për të bashkëpunuar me të gjithë aktorët