Java e Kombeve të Bashkuara, seminar për ndryshimet klimatike në Shqipëri

Seminari “Enhancing Climate Ambition in Albania” u organizua nga Ambasada e Spanjës në bashkëpunim me United Nations Albania, UNDP Albania Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, dhe Universiteti i Tiranës.

Drejtuesja Rajonale e Kombeve të Bashkuara viziton Shqipërinë

Gwi-Yeop Son zhvilloi një vizitë tre ditore në Shqipëri në shkurt 2023.