Skema e granteve “Smart & Green Future”, Gonxhja: 15 marsi, afati i fundit i aplikimeve

Ky projekt, i financuar nga Republika Federale e Gjermanisë dhe mbikëqyrur nga GIZ, i ofron shansin e një ndihme financiare bizneseve të vogla e të mesm