Të zgjedhurit vendorë përfundojnë fazën e parë të Programit të Akademisë së Lidershipit

Programi i Akademisë së Lidershipit është një program i të nxënit interaktiv i krijuar nga Qendra e Ekspertizës për Mirëqeverisje e Këshillit të Evropës