Aliyev: Shqipëria, rol të rëndësishëm në projektin e korridorit jugor të gazit

Presidenti lham Aliyev: Shqipëria dhe Azerbajxhani janë dy vende mike.