Grafikat e bukura të Pano Kondos

Grafikat e Kondos paraqiten nëpërmjet formave e simbolikave filozofike, surrealiste dhe abstraksione ekspresive.

Grafikat e bukura të Pano Kondos

Linjat e pastra të vizatimit janë sekreti i krijimtarisë së vërtetë që sjellin vetiu formën e bukur.