“Udhëtim në vendin e shqiponjave”

“Udhëtim në vendin e shqiponjave” është historia e Shqipërisë e një populli të madh, njerëzve të traditave.