Tek “Antoneta” e Ed Pinos, në Boboshticën magjike!

Boboshtica vendi i Eftimiut, Antoniut, Kuneshkës, Cacove, por edhe i Pinos.