Platforma “etransport”, një mundësi e re informacioni për Shqipërinë turistike

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit (DPSHTRR) ka vënë në dispozicion të udhëtarëve platformën “etransport”, përmes të cilës ata mund të orientohen për të lëvizur më shpejt nëpër të gjithë vendin.