UNDP Albania, mbështetje bizneseve të vogla në Lezhë

UNDP Albania ka përmbyllur trajnimet me 25 biznese të vogla në Lezhë, pjesë e metodologjisë “In Motion”