2024, Ekonomia globale dhe kontributi i Kinës në rritjen ekonomike globale

Raporti i fundit i Bankës Botërore bën një analizë pothuajse shteruese që lidhet me ecurinë që do të ketë ekonomia botërore në vitin 2024.