Albanian ICT Awards, Gonxhja: Të mirëpritura idetë dhe kontributet kreative!

Edicioni i 12-të i Albanian ICT Awards. Kyeqyteti pret ajkën e protagonistëve të teknologjisë informative e digjitale