“National Geographic Portugal”: “Vjosa”, Parku i parë Kombëtar i një lumi të egër në Evropë

Lumi, i mbrojtur nga statusi i tij i veçantë i “Parkut Kombëtar të lumit të egër” që nga marsi, po nxit një lëvizje për të shpëtuar lumenjtë e tjerë të pacenuar.