Tregu i sigurimeve u rrit me 3.9 % në 4-mujorin e parë

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar – prill 2024 kapën vlerën 7 miliardë lekë, ose 3.96% më shumë se në janar – prill 2023.