Mira Meksi, shkrimtarja e vitit!

Çmimi për veprën më të mirë studimore iu dha Thomas Frashërit, për veprën “Frashëri i shquar, i panjohur”

Frashëllinjtë, si klan!

Po si arritën frashërllinjtë të quhen vëllazëri? Si u kthyen frasherllinjte në një dinasti? Si u bënë faktor?

“FRASHËRI – i shquar, i panjohur”

Nën udhëheqjen e tre profesorëve të nderuar Aurel Plasari, Ferit Duka dhe Matteo Mandalà, sfida ishte e shumëfishtë.