Sadik Kaceli, peneli i artë!

Sadik Kaceli, si një artist multidimensional, i ka trajtuar të gjitha teknikat dhe gjinitë e pikturës