Miratohet Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2023-2025

Ministri i Shtetit dhe Kryenegociatorja ngarkohen të bashkërendojnë dhe të monitorojnë zbatimin