Soreca përfundon mandatin: Përmbushëm misionin e mbështetjes së Shqipërisë drejt BE-së

Amabasadori Luigi Soreca, i ngarkuar me punë i delegacionit të BE-së në Tiranë la sot detyrën të cilën e kishte rimarrë 3 muaj më parë.

Prezenca e OSBE në Shqipëri, seminar për krimet mjedisore

Prezenca e OSBE në Shqipëri organizoi një seminar prezantues të gjetjeve të Vlerësimit Bazë për Inspektimin, Hetimin dhe Ndëshkimin e Kundërvajtjeve dhe Krimeve Mjedisore në Shqipëri.