“Travel News”: Shqipëria, destinacioni turistik evropian

Gregor Waser në revistën zvicerane “Travel News”: Shqipëria është një destinacion me potencial të madh