Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri mbështeten në procesin e përgatitjes së ankesave për rastet e diskriminimit

Falë bashkëpunimit të frytshëm me Fondacionin “Së Bashku” dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), grupi i parë prej 35 personash me aftësi të kufizuar nga qytete të ndryshme të Shqipërisë u trajnua mbi procesin e përpilimit dhe dorëzimit të ankesave pranë institucionit të KMD-së.