Mira Meksi, shkrimtarja e vitit!

Çmimi për veprën më të mirë studimore iu dha Thomas Frashërit, për veprën “Frashëri i shquar, i panjohur”

Të jetosh edhe përtej vdekjes!

(Përsiatje mbi librin e ri me kujtime: “Ky është Dritëroi im”)