“Kompozitori Bojan Adamiç në Shqipëri”

Falë trajtimit shkencor autoritar, me këtë libër studiuesi Vasil Tole ka pasuruar historiografinë me një model të çmuar