BE mbështet Fuqizimin e Mbrojtjes Civile në Shqipëri

I mbështetur nga Projekti Fuqizimi i Aftësive Ripërtëritëse në Shqipëri, RESEAL, që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) me financim të qeverive Suedeze e Portugeze


Ekspertë ndërkombëtarë të Mekanizmit të Bashkimit Evropian për Mbrojtjen Civile (UCPM) dhe aktorët vendas pjesë e mbrojtjes civile dhe menaxhimit të fatkeqësive në nivel kombëtar janë mbledhur bashkë për t’u njohur me legjislacionin e BE-së, rregullat dhe procedurat, që Shqipëria duhet të zbatojë si anëtare me të drejta të plota e Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile në përballje me emergjencat dhe fatkeqësitë.

I mbështetur nga Projekti Fuqizimi i Aftësive Ripërtëritëse në Shqipëri, RESEAL, që zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) me financim të qeverive Suedeze e Portugeze, ky workshop 3-ditor synon të rrisë kapacitetet e Shqipërisë në zbatim të legjislacionit të Mekanizmit të BE-së, vlerësimin e riskut kombëtar dhe ndërkufitar, menaxhimin e riskut dhe raportimin, njohuri dhe aftësi të domosdoshme për arritjen e standardeve të duhura të stafeve dhe ekipeve shqiptare, të cilat do të ndërveprojnë me ekipet evropiane në raste fatkeqësish.

“Anëtarësimi në mekanizmin Evropian të Mbrojtjes Civile është një hap shumë i rëndësishëm për forcimin, bashkëpunimin dhe bashkërendimin në nivel evropian, që do të përmirësojë sistemin kombëtar të mbrojtjes civile dhe menaxhimin e riskut nga fatkeqësitë, dhe që duhet të pasohet me fuqizimin e kapaciteteve të strukturave tona dhe investime në sistemet e paralajmerimit të hershëm për të përballuar sfidat me të cilat përballemi si pasojë e ndryshimeve klimatike”, vlerësoi drejtori i përgjithshëm i AKMC-së Haki Cako.

“UNDP në partneritet me qeverinë e Suedisë dhe Portugalisë po mbështet plotësisht, në të gjitha nivelet, Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile nën drejtimin e të cilës po koordinohen dhe menaxhohen të gjitha proceset që po përmirësojnë në mënyrë të konsiderueshme sistemin e mbrojtjes civile në vend,” theksoi Francisco Roquette zv.përfaqësues Rezident i UNDP në Shqipëri.

“Eshtë shumë e rëndsishme të kemi angazhimin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë,” tha Linda Gjermani, Oficere Programi pranë Ambasadës suedeze në Shqipëri, duke vlerësuar se mbështetja e Suedisë për forcimin e sistemit kombëtar të mbrojtjes civle në vend do të vijojë edhe në të ardhmen.

Përgjatë 3 ditëve do të ndahen njohuri të hollësishme mbi procedurat, detyrimet dhe përfitimet si anëtare me të drejta të plota që Mekanizmi Evropian ka për ndërhyrjet brenda brenda dhe jashtë emergjencave të BE-së si dhe burimet në dispozicion të vendeve anëtare për aktivitetet e Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile.

Aktivitete të tilla janë angazhim i Ministrisë së Mbrojtjes, AKMC dhe UNDP në fuqizimin e aftësive të Shqipërisë në menaxhimin e fatkeqësive në përputhje me legjislacionin e BE-së si anëtare e Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe standardet ndërkombëtare. Me mbështetjen e projektit të UNDP, RESEAL Shqipëria ka hartuar dhe aprovuar Strategjinë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë dhe Planin e Veprimit 2023-2030, Vlerësimin Kombëtar të Riskut dhe është duke përfunduar Planin Kombëtar të Emergjencave Civile.

AKMC është struktura kryesore përgjegjëse për menaxhimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo punon për të mbrojtur popullsinë dhe infrastrukturën kritike përmes masave të gatishmërisë, reagimit dhe rimëkëmbjes gjithëpërfshirëse. Duke forcuar partneritetet dhe mbështetjen ndërkombëtare, AKMC përpiqet të ndërtojë një Shqipëri ripërtëritëse, të aftë për të përballuar dhe zbutur në mënyrë efektive ndikimet e risqeve dhe sfidave të ndryshme.

Kur ndez një dritë!

E ftuar në një familje hebrenjsh për të festuar një ditëlindje, një dritë të ndezur për Hanukkah.

Global 360

Greqia dhe Turqia nënshkruajnë deklaratën për marrëdhënie të mira fqinjësore

Kjo lëvizje vjen menjëherë pas vizitës shumë të ndjekur të presidentit turk Rexhep Tayip Erdogan në Athinë.

Diplovista

Moisiu: Greqia të ndryshojë sjelljen ndaj Shqipërisë!

Ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Moisiu, intervistë për Euronews Albania

Gjeopolitika

Gjashtë shtetet e lëkundura, që do të vendosin për të ardhmen e gjeopolitikës

Cliff Kupchan është kryetar i institutit kërkimor “Eurasia Group”.

OPED

Kur ndez një dritë!

E ftuar në një familje hebrenjsh për të festuar një ditëlindje, një dritë të ndezur për Hanukkah.

Profil

Rauf Fico, diplomati brilant me vizion perëndimor

Rauf Fico përcaktoi juridiksionin e konsullatave shqiptare dhe Konsullatave të Nderit të Shqipërisë jashtë vendit.

Masmedia

Kur ndez një dritë!

E ftuar në një familje hebrenjsh për të festuar një ditëlindje, një dritë të ndezur për Hanukkah.