Publicisti Zylyftar Hoxha, një jetë mes televizionit, gazetave dhe librave

Sot, Zyloja, mjeshtri i reportazhit të bukur dhe një enciklopedist i shquar mbush 77 vjeç.