Nomadët digjitalë kanë terren të sigurt ligjor në Shqipëri

Miratohen ndryshimet ligjore për lehtësimin e punës së nomadëve digjitalë