ILD anëtarësohet në Rrjetin Europian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë

Zyra e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë (ILD) nga sot është anëtare me të drejta të plota e Rrjetit Europian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë (RESIJ)